Back to course list

LaTex 2020

Oct. 28, 2020

Bildet er hentet fra XKCD: https://xkcd.com/1301.

På kurset går vi gjennom det mest grunnleggende for å kunne begynne å skrive i LaTeX.

Opptak av kurset:

Filer: