Back to course list

NumPy 2020

Jan. 24, 2020

Bilde fra kurset

Kurset er tiltenkt de som ikke har noe særlig programmeringserfaring utover ITGK, og krever derfor ingen forkunnskaper utover dette. Særlig førsteklasse anbefales å delta på kurset, da innholdet er svært relevant både for elmag, bølgefysikk og senere emner man møter på.

Noen av temaene som tas opp er:

Filer: