Back to course list

LaTeX 2021

Feb. 24, 2021

Bildet er hentet fra XKCD: https://xkcd.com/1301.

På kurset går vi gjennom det mest grunnleggende for å kunne begynne å skrive i LaTeX.

Filer: